Statys s.r.o.
Wuppertálska 43
040 23 Košice
Tel: +421 905 244 010
E-mail: info@statys.sk
www.statys.sk
 
Služby - Colné a daňové zastupovanie v EÚ pri importe

      Ak dovážate tovar z tretích krajín cez prístavy v Nemecku , Holandsku, Belgicku a Slovinsku máte možnosť vyclievať už v prístave a vyhnúť sa colným formalitám na Slovensku a zároveň sa legálne vyhnúť platbe DPH pri dovoze.


      Po vstupe Slovenska do EÚ je možné vyclievať zásielky v importe aj v inej členskej krajine EÚ s oslobodením od DPH (režim 4200). Pre tieto účely sa nie je nutné v niektorých krajinách dovozu registrovať pre DPH, ale je možné nechať sa daňovo zastúpiť. Takto prejednaný dovoz je v krajine dovozu oslobodený od DPH (analógia so slovenským zákonom o DPH § 48 ods. 3 zákona 222/2004) a na Slovensku sa zásielka zdaní ako premiestnenie vlastného tovaru medzi členskými krajinami EÚ podla § 11 ods. 8 zákona 222/2004 zákon o DPH. Pri samotnej realizácii dostanete presné inštrukcie ako takýto dovoz zaúčtovať a aké interné doklady je vhodné vystaviť. Prípadné clo zaplatíte v krajine dovozu. Po preclení sa jedná o tovar spoločenstva a vzťahujú sa naň pravidlá pohybu tovaru medzi členskými krajinami EÚ. Nadobudnutý tovar tzv. samozdaníte a uplatníte DPH na vstupe. DPH teda pri dovoze efektívne neplatíte!!!

      Okrem „blahodárneho“ účinku na Vaše cash flow máte možnosť tovar po preclení ihneď smerovať priamo k svojim zákazníkom, hoci aj v ďaľšej členskej krajine EÚ (okrem krajiny kde bola zásielka preclená), čím sa samozrejme znižujú aj dopravné náklady. Po dodaní vyžadujeme kópiu dokladu o dodaní. Najčastejšie kópiu CMR.

      V spolupráci s našimi partnermi v Nemecku, Holandsku, Belgicku a Slovinsku ponúkame preclenie s daňovým zastupovaním v hlavných európskych námorných prístavoch:
- Rotterdam
- Hamburg
- Bremerhaven
- Antverpy
- Koper

TOPlist