Statys s.r.o.
Wuppertálska 43
040 23 Košice
Tel: +421 905 244 010
E-mail: info@statys.sk
www.statys.sk
 
Služby - Vybavenie importných povolení v systéme jednoduchého sledovania

      Pomôžeme Vám vybaviť dovozné povolenia. Verte, že sa to dá aj bez originálu výpisu z registra nie staršieho ako 90 dní a notársky overenej plnej moci, alebo osobnej návštevy ministerstva.


      Dovoz niektorých druhov tovaru do európskej únie je regulovaný, alebo je inak sledovaný. Pre ich dovoz sú potrebné importné licencie, alebo doklady predbežného dozoru „surveilance document“. Takéto doklady sú vydávané na národnej úrovni rôznymi inštitúciami a sú platné v celej únii. V praxi to znamená, že ktorýkoľvek subjekt so sídlom v EÚ môže požiadať o vydanie takéhoto dokladu v ktorejkoľvek členskej krajine a tento doklad použiť takisto v akejkoľvek inej členskej krajine. Lehoty a ďalšie podmienky pre vydanie dovozného povolenia sa už môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Máme skúsenosti, že v niektorých krajinách je toto vydávanie administratívne oveľa jednoduchšie a časovo menej náročné a tieto doklady vybavujeme pre našich klientov práve tam.

TOPlist